RADY KUPUCÍJÍM

JAK NAKUPOVAT OBUV?

Při výběru obuvi pečlivě zvažte účel k němuž bude obuv převážně používána.

Pro pohodlí chůze vyberte správnou velikost. Obuv při nákupu pečlivě vyzkoušejte.

Obuv správně obouvejte, často střídejte, používejte způsobem a v prostředí odpovídajícímu její účelnosti. Vyvarujte se rozmáčení a usňové obuvi poškozující vzhled povrchové úpravy a deformující tvar obuvi.

Na závady, které vzniknou nesprávným nebo nevhodným použitím obuvi, nadměrném opotřebením nebo poškozením nebude brán při případné reklamaci zřetel.

JAK PEČOVAT O ZAKOUPENOU OBUV?

Povrch obuvi z hladkých usní zbavit nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem případně vlhkou houbou. Suchou useň lehce nakrémovat a vylešit textilem. Téměř univerzální použítí mají krémy. Oživení vzhledu usně bez leštění docílit samolešťícími emulzemi. Hladké i vlasové usně zimní obuvi lze již před používáním impregnovat impregnačním spreyem k docílení lepší vodoodpudivosti povrchu.

Povrch vlasových usní - velurů a nubuků - kartáčovat bez vydírání vlasu, znečištění lze rovněž odstranit měkkou, bílou mazací pryží nebo krepou. K barevnému oživení povrchu slouží barvivo - tekuté i ve spreích. Vhodné jsou také spreyové impregnační přípravky.
Vlasová useń se nikdy nekrémuje!

Do uzavřené - zéjména usňové obuvi po vyzutí patří napínáky, které udržují tvar
obuvi a zabraňují její deformaci.

Usňová obuv není vodotěsná! Promáčená obuv se nesmí sušit v kontaktu a ani v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů! Nejvhodnější je sušení mokré obuvi vyložené papírem při teplotách nepřesahujích 30°C.

REDNO ŠUMAVA - rodinná firma


Česká kožená obuv.
Výroba a prodej.
Pánská a dámská zakázková obuv.